Konkurs biletowy

WEDDING | 2017, 11, 15

KONKURS „BILETOWY” Targi WEDDING” 25-26 Listopada 2017  Podczas Targów rozdamy ponad 500 nagród!

W Konkursie biletowym będzie można wygrać m.in.

KONKURS „BILETOWY” Targi WEDDING” 25-26 Listopada 2017

 1. Uczestnik konkursu wypełnienia formularz konkursowy stanowiący część biletu wstępu na Targi WEDDING 25-26.11.2017r na PGE Narodowym w Warszawie o treści: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu.
 2. Wypełnioną część biletu uczestnik wrzuca do specjalnie przygotowanej urny na stanowisku organizatora podczas Targów ślubnych WEDDING.
 3. Losowanie nagród będzie miało charakter publiczny i odbywać się będzie 3 krotnie 25.11.2017 oraz 2 krotnie 26.11.2017
 4. Nagrody w postaci voucherów lub nagród rzeczowych będą do odbioru w dniach odbywania się Targów WEDDING 25-26 Listopada 2017 na PGE Narodowym w Warszawie na stoisku organizatora targów.
 5. Zwycięzca przedstawi SMS otrzymanego od organizatora Targów Ślubnych WEDDING, i skasuje SMS przy odbiorze nagrody ufundowaną przez sponsora.

 

KONKURS „BILETOWY” Targi Ślubne WEDDING” 25-26 Listopada 2017

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursach organizowanym przez firmę Leo Project z siedzibą w Piastowie przy Al. Wojska Polskiego 22. Firma Leo Project jest wydawcą ogólnopolskiego kwartalnika „WEDDING, właścicielem strony internetowej www.e-wedding.pl zwanego dalej „Serwisem” oraz organizatorem targów ślubnych WEDDING www.targislubnewedding.pl organizowanych 25-26 Listopada 2017 na PGE Narodowym w Warszawie.
 2. Wzięcie udziału w konkursach przeprowadzanych za pośrednictwem magazynu „WEDDING” lub Serwisu lub podczas targów ślubnych WEDDING oznacza bezwarunkową zgodę użytkownika na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu. Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, akceptuje ich treść oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Uczestnikiem konkursów organizowanych za pośrednictwem magazynu „WEDDING” lub Serwisu lub przez Targi Ślubne WEDDING, może być każda osoba fizyczna, mająca ukończone osiemnaście lat, zamieszkała w Polsce, za wyjątkiem osób zatrudnionych przez Leo Project oraz członków ich rodzin.
 4. Warunkiem udziału w konkursach jest podanie prawdziwych danych osobowych.
 5. Wszystkie nagrody fundowane są uczestnikom konkursów przez sponsorów. Leo Project jedynie przekazuje nagrody zwycięzcom. Nagrody nie podlegają wymianie na jej równowartość pieniężną.
 6. Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez firmę Leo Project w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez firmę działalnością zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z pózn. zm.)
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i inne szkody poniesione przez użytkowników powstałe na skutek korzystania przez nich z Serwisu i uczestnictwa w organizowanym za jego pośrednictwem w konkursach, spowodowane przez problemy techniczne sieci oraz urządzeń wchodzących w skład sieci Internet.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu regulaminu na stronie Serwisu.
 9. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursach mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 10. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres: Leo Project Al. Wojska Polskiego 2, 05-820 Piastów , dopisek: reklamacja.
 11. Termin do rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
 12. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie www.targislubnewedding.pl
 13. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego


MAGAZYN WEDDING

MAGAZYN WEDDING


Miejsce

Na lokalizację Targów Ślubnych WEDDING organizatorzy wybrali warszawski PGE Narodowy - jeden z najbardziej prestiżowych obiektów w Europie.  To tu odbywają się najważniejsze rozgrywki sportowe, najlepsze koncerty i najciekawsze imprezy kulturalne. PGE Narodowy jest więc naturalnym miejscem dla targów ślubnych WEDDING organizowanych z bezprecedensowym rozmachem.

PGE Narodowy

Zapisz się do newslettera

Dlaczego warto?
Jako pierwszy dowiesz się o: licznych konkursach z wartościowymi nagrodami, premierowych pokazach mody, nowych markach i kolekcjach, nowych usługach i produktach, wyjątkowych promocjach i rabatach, prelekcjach z najlepszymi ekspertami z branży

*Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Leo Project Beata Obidzińska, Al. Prymasa Tysiąclecia 48A lok.30, 01-242 Warszawa, NIP – 534- 215 – 25-20 w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Strona stosuje profilowanie użytkowników m.in. za pośrednictwem plików cookies, w tym analitycznych, o czym więcej w Polityce Prywatności.

BIURO ORGANIZATORA
TARGI ŚLUBNE WEDDING

Al. Prymasa Tysiąclecia 48A lok.30
01-242 Warszawa
kontakt@targislubnewedding.pl

MIEJSCE
TARGÓW ŚLUBNYCH WEDDING

PGE NARODOWY
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa