KONKURS NEWSLETTEROWY

WEDDING | 2016, 11, 08

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA NA STRONIE WWW.TARGISLUBNEWEDDING.PL  – I WYGRAJ VOUCHER NA OBRĄCZKI OD ARENART FOREVER O WARTOŚCI 3 000 ZŁ

aa_logo_wektor

  • Konkurs trwa do 17.11.2016 do godziny 12:00

  • Sprawdź skrzynkę mailową 17.11.2016 po godzinie 12:00

  • Przyjdź na Targi Ślubne WEDDING – odbierz voucher na scenie głównej

  • W konkursie mogą wziąć udział tylko Młode Pary, które będą obecne na Targach Ślubnych WEDDING

ODNOŚNIK DO NEWSLETTERA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE GŁÓWNEJ:  http://targislubnewedding.pl/#footer

newsletter

SZCZEGÓŁY KONKURSU W REGULAMINIE PONIŻEJ:

KONKURS „NEWSLETTEROWY” Targi Ślubne WEDDING” 19-20 Listopada 2016
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursach organizowanym przez firmę Leo Project z siedzibą w Piastowie przy Al. Wojska Polskiego 22. Firma Leo Project jest wydawcą ogólnopolskiego kwartalnika „WEDDING, właścicielem strony internetowej www.e-wedding.pl zwanego dalej „Serwisem” oraz organizatorem targów ślubnych WEDDING www.targislubnewedding.pl organizowanych 19-20 Listopada 2016 na PGE Narodowym w Warszawie.
2. Wzięcie udziału w konkursach przeprowadzanych za pośrednictwem magazynu „WEDDING” lub Serwisu lub podczas targów ślubnych WEDDING oznacza bezwarunkową zgodę użytkownika na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu. Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, akceptuje ich treść oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Uczestnikiem konkursów organizowanych za pośrednictwem magazynu „WEDDING” lub Serwisu lub przez Targi Ślubne WEDDING, może być każda osoba fizyczna, mająca ukończone osiemnaście lat, zamieszkała w Polsce, za wyjątkiem osób zatrudnionych przez Leo Project oraz członków ich rodzin.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest zapisanie się do newslettera na stronie www.targislubnewedding.pl

5. Warunkiem udziału w konkursach jest podanie prawdziwego adresu mailowego..
6. Wszystkie nagrody fundowane są uczestnikom konkursów przez sponsorów. Leo Project jedynie przekazuje nagrody zwycięzcom. Nagrody nie podlegają wymianie na jej równowartość pieniężną.
4. Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez firmę Leo Project w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez firmę działalnością zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z pózn. zm.).

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i inne szkody poniesione przez użytkowników powstałe na skutek korzystania przez nich z Serwisu i uczestnictwa w organizowanym za jego pośrednictwem w konkursach, spowodowane przez problemy techniczne sieci oraz urządzeń wchodzących w skład sieci Internet.

6.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu regulaminu na stronie Serwisu.
7. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursach mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
8. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres: Leo Project Al. Wojska Polskiego 2, 05-820 Piastów , dopisek: reklamacja.
9. Termin do rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
10. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie www.targislubnewedding.pl
11. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego

KONKURS „NEWSLETTEROWY” Targi WEDDING” 19-20 Listopada 2016
1. Uczestnik konkursu zapisuje sie do newslettera na stronie www.targislubnewedding.pl – podając prawdziwy adres mailowy.
2. Baza adresów newsletterowych zamykana jest 17.11.2016 r. o godzinie 12:00. Organizator wyśle maila do zwycięscy – w dniu 17.11.2016 o godzinie 14:00. Zwycięzca zobowiązany jest do odpowiedzenia na mail podając swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu. Mail od zwycięscy musi być przesłany do 18.11.2016 r. do godziny 12:00
3. Odbiór nagrody będzie miało charakter publiczny zwycięzca jest zobowiązany być na obiekcie PGE NARODOWY 19-20 listopada 2016 i odebrać osobiście voucher na scenie głównej.
4. Fundatorem nagrody jest firma Arenart Forever w postaci voucheru na kwotę 3,000 pln na obrączki ślubne.MAGAZYN WEDDING

MAGAZYN WEDDING


Miejsce

Na lokalizację Targów Ślubnych WEDDING organizatorzy wybrali warszawski PGE Narodowy - jeden z najbardziej prestiżowych obiektów w Europie.  To tu odbywają się najważniejsze rozgrywki sportowe, najlepsze koncerty i najciekawsze imprezy kulturalne. PGE Narodowy jest więc naturalnym miejscem dla targów ślubnych WEDDING organizowanych z bezprecedensowym rozmachem.

PGE Narodowy

Zapisz się do newslettera

Dlaczego warto?
Jako pierwszy dowiesz się o: licznych konkursach z wartościowymi nagrodami, premierowych pokazach mody, nowych markach i kolekcjach, nowych usługach i produktach, wyjątkowych promocjach i rabatach, prelekcjach z najlepszymi ekspertami z branży

*Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Leo Project Beata Obidzińska, Al. Prymasa Tysiąclecia 48A lok.30, 01-242 Warszawa, NIP – 534- 215 – 25-20 w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Strona stosuje profilowanie użytkowników m.in. za pośrednictwem plików cookies, w tym analitycznych, o czym więcej w Polityce Prywatności.

BIURO ORGANIZATORA
TARGI ŚLUBNE WEDDING

Al. Prymasa Tysiąclecia 48A lok.30
01-242 Warszawa
kontakt@targislubnewedding.pl

MIEJSCE
TARGÓW ŚLUBNYCH WEDDING

PGE NARODOWY
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa