WYGRAJ!!! Damasceńskie obrączki meteorytowe z diamentem – Coma Berenices Warszawa

WEDDING | 2020, 02, 14

Damasceńskie obrączki meteorytowe z diamentem – technika warstwowego łączenia meteorytu ze złotem jest niezwykle problematyczna z powodu ogromnych różnic we właściwościach obu metali. Podczas nagrzewania, gdy meteoryt zaczyna dopiero zyskiwać plastyczność, złoto jest już niemal bliskie stanu płynności i zaczyna być ‚wyciskane’ spomiędzy pracujących warstw gwiezdnego damastu.

Opracowanie technologii hamującej ten proces zajęło niezliczoną ilość godzin… Ukoronowaniem tego wysiłku stała się biżuteria Coma Berenices Warszawa: obrączki, w których szlachetny ziemski metal współgra w damasceńskich splotach z meteorytami trzech kontynentów.

 

Jest to jedyny taki wzór na świecie będący ukłonem w stronę mojej córki Weroniki, towarzyszącej mi przy wielu pracach już od jej najmłodszych lat. Nazwę najnowszemu projektowi biżuterii użyczyła konstelacja gwiezdna związana z historyczną postacią, Bereniką, żoną egipskiego króla Ptolemeusza III. Władca ten przyczynił się do rozkwitu ekonomicznego i kulturalnego państwa. Jednak było to okupione licznymi wojnami. Na początku trzeciej wojny syryjskiej (246 p.n.e.) jego żona obiecała tuż po zamążpójściu poświęcić włosy bogini Afrodycie za opiekę nad wybrankiem serca. Gdy Ptolemeusz III powrócił cały i zdrowy, Berenika ścięła włosy i zostawiła w świątyni Afrodyty. Następnego dnia włosy zniknęły, co doprowadziło króla do wściekłości. Zagadkę rozwiązał nadworny astronom króla Konon z Samos tłumacząc, że Afrodyta była tak zadowolona z daru, iż postanowiła umieścić włosy na niebie w postaci gwiazd.

Połączenie wszystkich metali zaintrygowało nawet naukowców z uniwersytetu śląskiego pod nadzorem prof. Karwowskiego, eksperta w dziedzinie metalurgii i meteorytów. Koncepcja połączenia diamentu z tym nieziemskim metalem zainspirowana została naturalnym występowaniem kryształów tych najcenniejszych kamieni w strukturze meteorytów.

 

GŁÓWNY KONKURS – TARGI ŚLUBE WEDDING – PGE NARODOWY  

Wygraj unikalne, oryginalne, wyjątkowe obrączki wykute ręcznie –  damasceńskie obrączki meteorytowe z diamentem

💥💥💥

o wartości 9 700 PLN ❗️🎁❗️

Odwiedź  targislubnewedding.pl i miej przy sobie telefon komórkowy 📞– konkurs  – sobota -15:30 – SCENA GŁÓWNA

Powodzenia!

 

 

 

 1. REGULAMIN
 2. 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursach organizowanym przez firmę Leo Project z siedzibą w Piastowie przy Al. Wojska Polskiego 22. Firma Leo Project jest wydawcą ogólnopolskiego kwartalnika „WEDDING, właścicielem strony internetowej www.slubzwedding.pl zwanego dalej „Serwisem” oraz organizatorem targów ślubnych Wedding www.targislubnewedding.pl organizowanych 19-20 październik 2019 na PGE Narodowym w Warszawie.
  2. Wzięcie udziału w konkursach przeprowadzanych za pośrednictwem magazynu „WEDDING” lub Serwisu lub podczas targów ślubnych Wedding oznacza bezwarunkową zgodę użytkownika na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu. Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, akceptuje ich treść oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  3. Uczestnikiem konkursów organizowanych za pośrednictwem magazynu „WEDDING” lub Serwisu lub przez Targi Ślubne Wedding, może być każda osoba fizyczna, mająca ukończone osiemnaście lat, zamieszkała w Polsce, za wyjątkiem osób zatrudnionych przez Leo Project oraz członków ich rodzin.
  4. Warunkiem udziału w konkursie jest spełnienie wszystkich warunków konkursu.
  5. Zwycięscy zostanie poinformowany o wygranej na scenie głównej przez prowadzącego targi 02,03,2020 na PGE Narodowy w Warszawie odbiór nagrody będzie miało charakter publiczny zwycięzca jest zobowiązany być na obiekcie PGE NARODOWY i odebrać osobiście voucher na scenie głównej.
  6. Konkurs odbędzie podczas targów ślubnych Wedding
  7. Wszystkie nagrody fundowane są uczestnikom konkursów przez sponsorów. Leo Project jedynie przekazuje nagrody zwycięzcom. Nagrody nie podlegają wymianie na jej równowartość pieniężną. Voucher ważny jest 6 miesięcy.
  8. Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez firmę Leo Project w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez firmę działalnością zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z pózn. zm.).
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i inne szkody poniesione przez użytkowników powstałe na skutek korzystania przez nich z Serwisu i uczestnictwa w organizowanym za jego pośrednictwem w konkursach, spowodowane przez problemy techniczne sieci oraz urządzeń wchodzących w skład sieci Internet.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu regulaminu na stronie Serwisu.
  11. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursach mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  12. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres: Leo Project Al. Wojska Polskiego 2, 05-820 Piastów , dopisek: reklamacja.
  13. Termin do rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
  14. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie www.targislubnewedding.pl
  15. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego


Magazyn Wedding

Magazyn Wedding

Miejsce

Na lokalizację Targów Ślubnych WEDDING organizatorzy wybrali warszawski PGE Narodowy - jeden z najbardziej prestiżowych obiektów w Europie.  To tu odbywają się najważniejsze rozgrywki sportowe, najlepsze koncerty i najciekawsze imprezy kulturalne. PGE Narodowy jest więc naturalnym miejscem dla targów ślubnych WEDDING organizowanych z bezprecedensowym rozmachem.

PGE Narodowy

Zapisz się do newslettera

Dlaczego warto?
Jako pierwszy dowiesz się o: licznych konkursach z wartościowymi nagrodami, premierowych pokazach mody, nowych markach i kolekcjach, nowych usługach i produktach, wyjątkowych promocjach i rabatach, prelekcjach z najlepszymi ekspertami z branży

*Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Leo Project Beata Obidzińska, Al. Prymasa Tysiąclecia 48A lok.30, 01-242 Warszawa, NIP – 534- 215 – 25-20 w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Strona stosuje profilowanie użytkowników m.in. za pośrednictwem plików cookies, w tym analitycznych, o czym więcej w Polityce Prywatności.

BIURO ORGANIZATORA
TARGI ŚLUBNE WEDDING

Al. Prymasa Tysiąclecia 48A lok.30
01-242 Warszawa
kontakt@targislubnewedding.pl

MIEJSCE
TARGÓW ŚLUBNYCH WEDDING

PGE NARODOWY
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa