Spe­cja­li­zu­je­my się w wy­ko­ny­wa­niu kwie­ci­stych ozdób:
– wian­ków na gło­wę (ślubnych, do sesji zdjęciowych, komunijnych. festiwalowych, dziecięcych),
– stro­ików do wło­sów w do­wol­nej for­mie, kolorystyce i kształcie,
– ko­ty­lio­nów, butonierek i wszelkich kwiecistych dodatków,
– bu­kie­tów ślub­nych, flowerbox’ów.

Wianki ślubne niepodwarzalnie dodają delikatności i dziewczęcego wdzięku. Każde upięcie staje się bardziej zwiewne, lekkie i naturalne. Nasza firma zajmuje się profesjonalnym wykonywaniem personalizowanych ozdób kwiatowych. Specjalizujemy się w kompozycjach ślubnych, głównie wiankach I dodatkach. Pracujemy na kwiatach sztucznych, będących o wiele trwalszą alternatywą kwiatów żywych, co idealnie sprawdza się na wszelkich uroczystościach. Każda ozdoba wykonywana jest ze szczególną dbałością, posiadamy bardzo dużą gamę kwiatów i dodatków, wszystko to aby sprostać oczekiwaniom Naszych klientów. Bar­dzo wy­so­kiej ja­ko­ści kwiaty, pre­zen­tu­ją­cych się nie­zwy­kle na­tu­ral­nie. Stro­iki nie tra­cą fa­so­nu, nie zmie­nia­ją ko­lo­ry­sty­ki. Każ­dy in­dy­wi­du­al­ny
pro­jekt odzwier­cie­dla na­szą pa­sję, za­an­ga­żo­wa­nie, dba­łość o szcze­gó­ły i naj­wyż­szy pro­fe­sjo­na­lizm.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszej strony internetowej i zapoznania się z naszą ofertą oraz śledzenia nowości na fanpage’u .

www.dolskadesign.pl
fanpage: www.facebook.com/caricudawianki
instagram: wiankicudawianki
mail: dolskadesign@wp.pl
Tel. 668 425 500

Fotograf: Kocięda na ślubach, Modelki: Karolina Rumianowska, Magdalena Lewandowska, Ola Brdak